פרסום מודעות תכנון ובניה בעידן המקוון

בעידן של היום, בו כל ההתנהלות אל מול גורמי הממשל הפכה לזמינה ברשת האינטרנט, עברו גם מוסדות התכנון לעבודה מקוונת מול עורכי הבקשות והגורמים העוסקים בתכנון ורישוי, ובהתאם, כל בקשה הכרוכה בפרסום מודעות תכנון ובניה, תעבור הליך רישוי מקוון כפי שנפרט להלן:

כחלק מהיערכות מנהל התכנון לעבודה באמצעות מערכת רישוי זמין, היא המערכת המקוונת של מנהל התכנון, מצאנו לנכון להביא לידיעת עורכי הבקשות את השינויים שנערכו במערכת רישוי זמין במקרה בו יש דרישה לפרסום מודעות תכנון ובניה על פי סעיף 149 (מקרה בו הוגשה בקשה להקלה או לשימוש חורג), על-מנת להתאימה, כך שתתאם את הוראות החוק:

הגשת הבקשה להקלה או לשימוש חורג לבדיקת תנאים מוקדמים:

עורך הבקשה יגיש את הבקשה להיתר לבדיקת תנאים מוקדמים ויזין את כלל המסמכים הנדרשים לבקשה לרבות פרטי ההקלה המבוקשת או השימוש החורג המבוקש.

אדריכלים שימו לב: אין להזין בשלב זה אישור על תשלום פיקדון.

  • הערה: השינוי המהותי בכל הקשור למדניות פרסום מודעות תכנון ובניה הוא שביצוע פרסום מודעות התכנון והבניה הפך כעת לתנאי מקדמי לבחינת הבקשה. אם בעבר הוגשה בקשה, ורק לאחר שנבדקה ניתנה הנחיה לביצוע הפרסום לפי חוק התכנון והבניה, כעת, הפרסום לפי סעיף 149 יבוצע לפני בחינת הבקשה וקליטתה וכתנאי לכך.

בתוך 10 ימים מהגשת הבקשה כאמור בסעיף 1 לעיל, וככל שהתנאים המוקדמים אושרו, ישלח המהנדס למגיש הבקשה נוסח לפרסום מודעות תכנון ובניה בדבר הבקשה כנדרש בסעיף 149 לחוק.

שימו לב: אנו ממליצים בחום לבדוק את כל פרטי נוסח הפרסום על-מנת להימנע מטעויות שיביאו לביצוע פרסום חוזר.

לאחר ביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם להוראות החוק, על עורך הבקשה להעביר באופן מקוון את כל המסמכים הבאים:

  1. פרסום מודעות התכנון והבניה כפי שפורסמו בעיתונות.
  2. צילום של ההודעה כפי שהוצגה במקום בולט לעין בחזית הקרקע או הבניין שעליהם חלה הבקשה.
  3. אישורי מסירה אישית או אישור בדבר מסירת דואר רשום לכל הזכאים על פי הוראות החוק.

לאחר הגשת מסמכי פרסום מודעות התכנון והבניה, בתוך 10 ימים תשיב ועדת התכנון האם הפרסום אושר או לא אושר. במידה והבקשה אושרה לקליטה, תינתן על כך הודעה לעורך הבקשה. במידה והבקשה לא אושרה לקליטה, תפרט ועדת התכנון בגין מה לא אושרה הבקשה לקליטה.

קבלת החלטות הוועדה:

המהנדס יבדוק בתוך 45 ימים ממועד קליטת הבקשה אם מתקיימים בה תנאי הבקרה המרחבית ויעביר את חוות דעתו לוועדה המקומית.

אם תוגש התנגדות לבקשת ההקלות או השימו החורג, תדון בה הוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד קבלת המלצת המהנדס.

אם לא תתקבל חוות דעת המהנדס בתוך 45 ימים - על הוועדה יהיה לדון בבקשה ולתת את החלטתה בתוך 90 ימים ממועד קליטת הבקשה.

שימו לב: כיום הועדה חייבת לתת את התייחסותה לבקשה ולהתנגדויות לבקשה (ככל שהוגשו), בתוך 90 יום ממועד אישור ביצוע הפרסום לפי הוראות החוק.

צוות נענע פרסומי נדל"ן ישמח לסייע לכם בכל הקשור לביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה באופן המהיר ביותר, האמין ביותר והזול ביותר - גם בעידן המקוון.


קצת עלינו

נענע פרסומי נדל"ן הינה חברה המספקת שירותי פרסום מודעות תכנון ובניה ללקוחות פרטיים, עסקיים, עיריות ומועצות מקומיות. לחברתנו ניסיון רב בפרסום מודעות תכנון ובניה ובעבודה מול ועדות תכנון ורשויות מקומיות. חברתנו מבצעת פרסומי תכנון ובניה של כל סוגי המודעות: פרסום הקלות בניה, פרסום תמ"א 38, פרסום הפקדת תכנית, פרסום אישור תכנית, פרסום איחוד וחלוקה ועוד... כל פרסום מודעות תכנון ובניה מלווה על-ידי עו"ד, כך שתוכלו להיות בטוחים שההליך מבוצע באופן מדויק ובהתאם להוראות החוק. אנו נשמח להעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שצברנו ולפרסם עבורך מודעות תכנון ובניה באמינות, מקצועיות ולא פחות חשוב - במהירות.

הירשמו לעדכונים