מאמר בנושא זכות ההתנגדות לפי חוק התכנון והבניה

מאת: עו"ד עמית גלברד

 כידוע לכל, הזכות להתנגדות להליכי תכנון ובנייה הינה זכות כאמור ולא חובה.

 החוק מאפשר לכל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית מיתאר מחוזית או מקומית או תכנית מפורטת שהופקדו להגיש התנגדות להן. אך איך נדע שאכן החלו בהליכי התכנון ?

 כאשר מאושרת תוכנית מתאר מקומית הידועה בפי כל כ"תב"ע" (תוכנית בניין עיר), מסתמך עליה הציבור כאילו זהו הדין החל במקום וההנחה העומדת ביסוד הליך התכנון ובנייה הוא שלא תהיינה סטיות מהדין הקיים. אולם, החיים לעיתים קרובות מורכבים יותר מאשר קבלת החלטה לאשר תב"ע זו או אחרת ולא פעם אנו רואים כי מוגשות בקשות לחריגה מהתב"ע כגון הקלות או היתרים לשימוש חורג ולכך הציבור זכאי ורשאי להביע את התנגדותו המנומקת לכך.

 כדי שהציבור יוכל להשמיע את קול התנגדותו להליכי תכנון ובנייה עליו תחילה לדעת על עצם קיומם של הליכים אלו ולשם כך חוקקו הוראות מיוחדות במסגרת חוק התכנון והבנייה.

הרציונאל העומד מאחורי הוראות חוק התכנון ובנייה הינו מתן האפשרות הסבירה למי שרואה עצמו נפגע כתוצאה מהליכי תכנון ובנייה מסויימים להביע את התנגדותו ולנמקה כך שועדות התכנון אשר דנות בהליכי התכנון ישקלו גם את שיקוליו של המתנגד.

 בהתאם להוראות הדין, ועדה מקומית לתכנון ובנייה לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקת קרקע סטייה מתוכנית אלא לאחר שנמסרו הודעות לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה, לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה ולכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין, אשר לדעת הועדה ייפגעו או עלולים להיפגע מאישור הבקשה.

מלשון החוק אנו למדים כי לא רק בעליהם ומחזקיהם של החלקות הגובלות בשטח שלגביו מבוקשת הסטייה מהתכנון המאושר זכאים להגיש התנגדותם אלא כל מי שלדעת הועדה המקומית עלול להיפגע מאישור הבקשה. כך לדוגמא, במידה ואדם מגיש בקשה לשימוש חורג בנכס מסויים המיועד למטרת מגורים לצורך עשיית שימוש בנכס למטרות מסחר ומשרדים, ייתכן כי לא רק שכניו מהבניינים הצמודים לנכס של מבקש הפגשה עלולים לראות עצמם נפגעים, כך גם דיירי הרחוב כולו עלולים להיפגע כתוצאה מהגברת התנועה באותו הרחוב, היווצרות של מצוקת חנייה וכיו"ב.

כמובן, שיש להעדיף לעיתים אינטרסים שונים על-פני האינטרס הציבורי של קבלת ההודעות בדבר הליכי התכנון, כך לדוגמא תיקון לחוק התכנון והבנייה מהעת האחרונה מסמיך את יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה לפטור מפרסום מודעות ושליחת הודעות בדואר ביחס לבקשה שעניינה יצירת דרך גישה לביתו של אדם עם מוגבלות, המהווה התאמת נגישות. זאת בתנאי שהמבקש הוא בעל זכות בנכס, והוא או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות.

יודגש, כי מבקש בקשה מחוייב לפרסם הודעות גם בעיתונות ובשילוט בנכס עצמו, זאת בנוסף על משלוח מכתבים, לכן, בפעם הבאה כשאתם עוברים ליד שלטים לאקונים המודיעים על הליכי תכנון באזורכם ,עיצרו לרגע, קיראו את האמור בהם וזכרו כי תמיד הינכם יכולים לפנות לועדה המקומית לתכנון ובנייה החתומה על המודעה לקבלת פרטים נוספים. כמובן, שאל תהססו להתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום.

  • הכותב הינו יועצה המשפטי של חברת נענע פרסומי נדל"ן בע"מ.


קצת עלינו

נענע פרסומי נדל"ן הינה חברה המספקת שירותי פרסום מודעות תכנון ובניה ללקוחות פרטיים, עסקיים, עיריות ומועצות מקומיות. לחברתנו ניסיון רב בפרסום מודעות תכנון ובניה ובעבודה מול ועדות תכנון ורשויות מקומיות. חברתנו מבצעת פרסומי תכנון ובניה של כל סוגי המודעות: פרסום הקלות בניה, פרסום תמ"א 38, פרסום הפקדת תכנית, פרסום אישור תכנית, פרסום איחוד וחלוקה ועוד... כל פרסום מודעות תכנון ובניה מלווה על-ידי עו"ד, כך שתוכלו להיות בטוחים שההליך מבוצע באופן מדויק ובהתאם להוראות החוק. אנו נשמח להעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שצברנו ולפרסם עבורך מודעות תכנון ובניה באמינות, מקצועיות ולא פחות חשוב - במהירות.

הירשמו לעדכונים