מאמר בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה

קצת על הצעת חוק התכנון והבנייה שבדרך:

בימים אלו שוקדים בממשלה ובכנסת על השלמת הכנתה של הצעת החוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 להצבעה לקראת קריאה שנייה ושלישית בכנסת הצעת החוק היא הצעת חוק ממשלתית אשר התקבלה בקריאה ראשונה ביום 17 במרס 2010, כאשר חוק זה צפוי להחליף את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 המוכר לנו כיום ולמעשה הצעת החוק החדשה מהווה מהפכה בכל הקשור לדיני התכנון והבנייה.

יעדיה העיקריים של הצעת החוק החדשה כפי שהגדירה אותם הממשלה הם: פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו; התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר-קיימא וחידוש עירוני; שקיפות של תהליך התכנון ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור.

 בין היתר, בחוק התכנון והבנייה החדש מוצע לכלול מספר סעיפים אשר ייעלו את הליך הבקשות למתן הקלות, שימושים חורגים, סטייה מתב"ע וכיו"ב ובחלק מהמקרים אף ייתרו הליך זה.

 שימוש חורג:

עפ"י הצעת החוק הנ"ל בתוך שבע שנים מכניסתו לתוקף של החוק החדש, יבוטל המושג "שימוש חורג" וכל מי שיבקש לעשות שימוש חורג בנכס שבבעלותו יתבקש להגיש תוכנית מקומית מפורטת שתאושר ביעילות ובלוח זמנים קצר בהרבה מזה הידוע והמוכר לנו כיום. מנגנון זה מאפשר להגביר את הוודאות ביחס לאופן השימוש בנכס (שכן כיום יש להאריך מחדש כל חמש שנים את ההיתר לעשיית שימוש חורג, ואין מדובר בהארכה אוטומטית).

 הקלות:

כל מה שהיה מוכר לנו עד עתה כ"הקלות" ביחס לתוכנית מתאר מקומית, כלומר, בקשה לחרוג מהוראותיה של תוכנית מתאר מקומית בשיעורים הקבועים בחוק, צפוי להיכלל בתוך שבע שנים מכניסת החוק לתוקף בתוך התוכנית המקומית עצמה.

 כוונת המחוקק היא שבכל תוכנית מתאר מקומית  תיקבענה מראש האפשרויות לפיהן יהיה ניתן לבקש הקלות ולסטות מהתוכנית שאושרה. כך למעשה תיווצרנה תוכניות מתאר מקומיות גמישות אשר תאפשרנה לבצע שינויים ולתמרן בהתאם לתנאי המגרש, השטח והצרכים של היזם בגבולות ידועים מראש ומבלי להיזקק להליך אישור מחודש.

 נכון להיום, הליך אישורן של של תוכנית מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות עורך חודשים רבים ולעיתים אף שנים לא מעטות. בעת שחוקק חוק התכנון והבנייה הקיים, צפה המחוקק כי יאושרו תוכניות מתאר מחוזיות ותוכניות מתאר מקומיות בפרק זמן של שנים בודדות, בפועל, עד ליום זה לא אושרו תוכניות מתאר מקומיות בכל הרשויות והערים בארץ, דבר אשר הביא לתכנון בשיטת "תלאי על תלאי".

 כעת שוב צופה המחוקק כי בעקבות ייעול הליכי התכנון ואישור התוכניות תאושרנה התוכניות בהליך מהיר תוך הכלללת כל תנאי השימוש החורג וההקלות מתוכניות מתאר מקומיות בתוך התוכניות המקומיות והמפורטות.

 כדי לדעת האם אכן יעמדו גופי התכנון במבחן התוצאה הפעם, כל שנותר הוא לחכות ולראות.


קצת עלינו

נענע פרסומי נדל"ן הינה חברה המספקת שירותי פרסום מודעות תכנון ובניה ללקוחות פרטיים, עסקיים, עיריות ומועצות מקומיות. לחברתנו ניסיון רב בפרסום מודעות תכנון ובניה ובעבודה מול ועדות תכנון ורשויות מקומיות. חברתנו מבצעת פרסומי תכנון ובניה של כל סוגי המודעות: פרסום הקלות בניה, פרסום תמ"א 38, פרסום הפקדת תכנית, פרסום אישור תכנית, פרסום איחוד וחלוקה ועוד... כל פרסום מודעות תכנון ובניה מלווה על-ידי עו"ד, כך שתוכלו להיות בטוחים שההליך מבוצע באופן מדויק ובהתאם להוראות החוק. אנו נשמח להעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שצברנו ולפרסם עבורך מודעות תכנון ובניה באמינות, מקצועיות ולא פחות חשוב - במהירות.

הירשמו לעדכונים