תיקון 101 לחוק התכנון והבניה - הסברים על משמעויות התיקון והשפעתו על הליכי הרישוי.

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 הינו תיקון נרחב ומקיף לחוק התכנון אשר מטרתו היא להביא לקיצור, ייעול ופישוט הליכי התכנון והבניה והמכונה גם כ"רפורמה.

תיקון 101 לחוק משפיע רבות על הליכי הרישוי: מטרת השינוי בתהליכי הרישוי הינם קיצור, ייעול ופישוט הליכי רישוי הבניה, שיפור השירות שניתן לציבור, הסרת העמימות - מידע שלם ומלא לפני הגשת הבקשה להיתר, מכוני בקרה כזרוע של מהנדס הוועדה בתהליך הרישוי ובמהלך הביצוע, ריכוז הליכי האישור של גורמים חיצוניים במקום אחד - מכון הבקרה והקמת מערכת ”רישוי זמין“ – הגשה מקוונת וניהול תהליך הבקשה מתחילתו ועד לסיום הבניה.

בין יתר סעיפי התיקון, נקבע כי התנגדות לבקשות של הקלות ושימושים חורגים ניתן יהיה להגיש מעתה במשך תקופה בת 15 ימים ממועד הפרסום האחרון שבוצע. כלומר, מהמועד בו בוצע הליך הפרסום האחרון מבין הפרסום בעיתונים, הצבת השילוט בחזית המגרש או הבניין או ממועד קבלת הודעה אישית לזכאים לכך על פי הוראות החוק.

על-מנת להתאים את שירותיה של חברתנו למערכת "רישוי זמין" - מהיום כל לקוח של חברתנו אשר לו יינתנו שירותי פרסום הקלות ופרסום מודעות תכנון ובניה, יקבל ישירות למייל העתק סרוק וחתום של תיק הפרסום וזאת על-מנת שיוכל להטעינו בקלות ובמהירות למערכת הרישוי הזמין.

למידע נוסף על תיקון 101 לחוק התכנון והבניה ניתן לעיין בחוברת המידע של מינהל התכנון: 

חוברת מידע - דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה

נוסח משולב של חוק התכנון והבניה - התשכ"ה 1965 (כולל תיקון 101 לחוק)


קצת עלינו

נענע פרסומי נדל"ן הינה חברה המספקת שירותי פרסום מודעות תכנון ובניה ללקוחות פרטיים, עסקיים, עיריות ומועצות מקומיות. לחברה ניסיון רב בביצוע פרסומי תכנון ובניה ובעבודה מול ועדות תכנון ורשויות מקומיות. אנו נשמח להעמיד לרשותך את הניסיון שצברנו ולפרסם עבורך את מודעתך באמינות, מקצועיות ולא פחות חשוב - במהירות.

הירשמו לעדכונים